Preskočiť na obsah

VZN č1-2023 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku na území obce