Preskočiť na obsah

História obce

Obec Priekopa leží na západnom úpätí Popriečného vrchu v údolí Kruhovského potoka v nadmorskej výške 285 m. Keď kráľ Žigmund v roku 1418 potvrdil šľachticom z Michaloviec a Tibavy vlastníctvo ich dedičných a kúpených majetkov, na panstve Tibava im patrila aj dedina Priekopa. Z obsahu listiny je zrejmé, že táto dedina jestvovala už pred rokom 1418. Je síce evidentné, že jej názov je totožný so slovenským slovom priekopa, ale ten nič neprezrádza o čase a vzniku tamojšieho sídliska. Isté však je, že názov mal prvotne funkciu chatárskeho názvu a až následne sa stal názvom dediny.

1427

Vzhľadom na zemepisnú polohu dediny, vývoj osídlenia najbližšieho okolia, ako aj na to, že sa Priekopa nevyskytuje medzi zdanenými dedinami v roku 1427, predpokladáme, že vznikla začiatkom 15. storočia. V roku 1427 tamojší sedliaci ešte užívali právo nezdanenia v časovej lehote okolo 15 – 20 rokov. Predpokladáme tiež, že ju založili usadlíci so šoltýsom podľa zákupného práva. Šoltýstvo sa v Priekope udržalo ešte v druhej polovici 16. storočia.

1437

V 15. až 17. storočí boli zemepánmi dediny šľachtici z Michaloviec, Tibavy, ale aj z Čičacoviec a iný. K dedine patril mlyn, o ktorom je správa z roku 1437. V tomto roku tam hospodárilo 27 poddanských domácností. Z nich sa postupne väčšina odsťahoval.

1567

V roku 1567 jedna sedliacka domácnosť hospodárila na celej, ďalších 5 na polovičných, takže boli zdanené od 3,5 porty.

1588

V roku 1588 štyri domácnosti hospodárili na polovičných, dve na štvrtinových usadlostiach, preto boli zdanené od 2,5 porty.

1599

V poslednej štvrtine 16. storočia sa do dediny prisťahovali nový obyvatelia a dedina vzrástla. V roku 1599 v nej bolo 23 obývaných poddanských domov a dom šoltýsa.

16. – 17. storočia

Na prelome 16. a 17. storočia bola Priekopa opäť stredne veľkou dedinou, pričom mala takmer len poddanské obyvateľstvo.

1715

V 17. a začiatkom 18. storočia poddaných a domov ubúdalo, dedina sa zmenšovala. V roku 1715 boli len štyri a v roku 1720 päť sedliackych domácností. V chotári sa nachádzali aj vinice. Priekopa mala slovenských obyvateľov. V severozápadnom susedstve Priekopy jestvovala v 14. až 16. storočí dedina Čertiž, ktorá neskôr zanikla.

20. storočie

V novodobej histórii obec mala najvyšší počet obyvateľov v povojnových rokoch, kde obec evidovala 655 občanov, ktorí sa postupne odsťahovali čo sa ustálilo na konci 20. storočia na počte 305 občanov. Tu je nutné spomenúť obec Priekopa ako progresívne sa rozvíjajúcu aj keď s menšou mierou zamestnanosti v okolí obce čo núti občanov hľadať si prácu v zahraničí, či vzdialenejších miestach Slovenska.

V súčastnosti má obec v plnom rozsahu vybudovanú infraštruktúru ako aj podmienky na turistický potenciál. Jej poloha na celú východoslovenskú nížinu je ako predurčená na turistiku, bicyklovanie po cyklotrasách alebo príjemné posedenie v krásnom prírodnom prostredí. V obci sa nachádza gréckokatolícky kostol zo začiatku 20. storočia ako aj kultúrny dom, v ktorom sa konajú početné obecné kultúrne akcie v družnej spolupráci so Základnou organizáciou Únie žien Slovenska v obci Priekopa, Poľovníckym združením Diviak a podnikateľskou základňou v obci Priekopa. Obec Priekopa v posledných rokoch nadviazala vybudovaním detského ihriska na rozvoj z konca 20. storočia, v ktorom chce pokračovať podľa spracovaného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pod dnešným vedením obce. Hlavné zameranie je na skrášľovanie nášho okolia, k čomu vo výraznej miere prispievajú samotný občania, za čo im patrí úprimná vďaka.