Preskočiť na obsah

Okolie obce a turizmus

Vihorlat o výške 1076 m.n.m je najvyšším vrchom sopečného pohoria Vihorlatské vrchy. Nachádza sa v centrálnej časti pohoria, severne od obce Poruba pod Vihorlatom. Vrch je v strede hrebeňa, prebiehajúceho od východu cez Nežabec, Sninský kameň, Motrogon a Tŕstie k Vihorlatu a ďalej cez Rozdielňu a Kyjov k Dlhej. Na úbočí vrchu sa rozprestiera najmenšia chránená krajinná oblasť na Slovensku – CHKO Vihorlat, vhodná na výlety a turistiku. Na severnej strane kopca sa nachádza Vojenský obvod Valaškovce, preto na vrchol nevedie žiadna oficiálna turistická značka. Prístup existuje lesom cez Poľanu pod Vihorlatom. Najľahší výstup je z dediny Kamienka. Okrem vhodných turistických podmienok sú z vrchu aj dobre podmienky pre závesné lietanie a náročnejšie cyklistické zjazdy .

Sninský kameň o výške 1005 m.n.m je ďalším vrchom v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy. Je chránený ako prírodná pamiatka. Mohutne sa vypína juhovýchodne od obce Zemplínske Hámre nad jazerom Morské oko. Je to vyvreninový andezitový útvar, ktorý sa skladá z dvoch skalných útvarov. Skalnaté bralá sú prístupné turistom pomocou železných schodov a poskytujú nádherný panoramatický výhľad. Na Veľkom Sninskom kameni stojí aj jednoduchý kríž. Sninský kameň je významný aj vďaka rastlinstvu, ktoré sa tu nachádza. Na skalnatom vrchole sa nachádzajú fragmenty xerotermných trávnatých spoločenstiev s kostravou ovčou, kostravou vihorlatskou. Na stenách rastú vudsia skalná, slezník severný. Na ploche celej prírodnej pamiatky sa zistilo 43 druhov lišajníkov a 148 druhov vyšších rastlín. Rastie tu i naša jediná domáca liana plamienok alpínsky.

Morské oko, v minulosti nazývané Veľké Vihorlatské jazero, je najväčšie jazero Vihorlatských vrchov. Vznik Morského oka spadá do obdobia doznievania sopečnej činnosti vo Vihorlate. Leží pod Sninským kameňom v katastrálnom území obce Remetské Hámre, v nadmorskej výške 619 m a dosahuje hĺbku až 25,1 m. Dnešná podoba jazera existuje od osemdesiatych rokov 19. storočia, keď bol vybudovaný umelý priehradný múr. V blízkosti prítokov sa hromadí lístie, z ktorého sa celoročne uvoľňuje metán. Do jazera ústi 6 stálych prameňov a niekoľko periodických. Pobrežie je veľmi členité. Jeho západná a severná časť má mierny sklon a je pokrytá jemným pieskom. Východný breh je strmý a kamenitý. Morské oko je veľkou prírodnou zvláštnosťou slovenskej prírody. Na ochranu prírodných hodnôt a krás bolo jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v súčasnosti je to národná prírodná rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha.

Viniansky hrad je zrúcanina gotického hradu z 13. storočia pri obci Vinné nad Vinianskym jazerom v okrese Michalovce. Postavený bol na sopečnej kryhe na južných výbežkoch Vihorlatských vrchov Zbúraný bol na začiatku 18. storočia. Vinné patrilo šľachticom z Michaloviec a tvorilo súčasť tamojšieho panstva. Počas bojov uhorského kráľa Mateja a poľského panovníka Kazimíra IV. v roku 1466 objekt ťažko poškodili. Začiatkom 16.storočia hrad opravili a opevnili. Ešte v tom istom storočí, v roku 1594, ho cisárske vojsko pri dobýjaní opäť poškodilo. Nepravidelný, takmer trojuholníkový pôdorys sledujúci terén vyznačujú zachované časti opevnenia, ktoré obklopovali pôvodné nádvorie. Vstup do areálu z východnej strany chránila hranolová veža, dnes sa prechádza popod jej zvyšky. Obytné budovy pristavané k východnému opevneniu majú čiastočne zachované renesančné klenby.